Hotel Express INTL overtaget af Hotel Express Sverige

Hotel Express INTL overtaget af Hotel Express Sverige

Hotel Express i Sverige, som er langt den største agent for Hotel Express, har købt konceptet for Hotel Express. Hotel Express i Sverige er ud over at være den største agent, med flest medlemmer også langt længere fremme med teknologiske løsninger, som kan gøre samarbejdet mellem de rejsende og Hotel Express lettere, hvilket også vil komme til at smitte af i Danmark.